PHÒNG BỘ MÔN

 • KT: W900xL1250xH750 – Khung bàn thép hộp o30×60, giằng chân bàn o25×25, khung mặt bàn o30×30, giằng điều chỉnh khung mặt bàn f19 và f16 sơn tĩnh điện màu ghi sáng. – Mặt bàn gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. – Bàn có thể điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng của khung mặt […]
 • KT:W500xL1200x H750 /1200 mm Vật liệu: – Khung thép hộp vuông o20×40, o20×20 sơn tĩnh điện màu ghi sáng. – Mặt bàn, đợt bàn gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. Bàn có vách ngăn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm có kính chắn dày 5mm.
 • KT:W600xL1600xH750 mm – Giằng mặt bàn ống o30×30 sơn tĩnh điện. – Chân bàn làm bằng nhựa định hình cách điện. – Hồi bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. – Yếm, đợt gỗ công nghiệp phủ Melamine dày 18mm. – Mặt bàn composite 20mm – Bàn có 1 chậu, 1 vòi rửa. Hồi […]
 • KT:W600xL1600xH750 mm – Khung bàn ống thép □40×40, giằng bàn bằng ống thép □20×40 sơn tĩnh điện. – Hồi làm bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. – Yếm, đợt, hộc bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. – Mặt bàn nhựa composite có 1 chậu rửa và 1 vòi rửa.
 • KT:W600xL2400xH750 mm – Giằng mặt bàn ống o30×30 sơn tĩnh điện. – Chân bàn làm bằng nhựa định hình cách điện. – Hồi bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. – Yếm, đợt gỗ công nghiệp phủ Melamine dày 18mm. – Mặt bàn composite 20mm – Bàn có 1 chậu, 1 vòi rửa. […]
 • KT:W600xL2400xH750 mm – Khung bàn ống thép □40×40, giằng bàn bằng ống thép □20×40 sơn tĩnh điện. – Hồi làm bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. – Yếm, đợt, hộc bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. – Mặt bàn nhựa composite có 1 chậu rửa và 1 vòi rửa.
 • KT:W600xL1600xH750 mm – Khung bàn ống thép □40×40, giằng bàn bằng ống thép □20×40 sơn tĩnh điện. Hồi làm bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. Yếm, đợt, hộc bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. Mặt bàn nhựa composite có thiết bị điện gồm đồng hồ vôn kế, ampe kế, ổ […]
 • KT:W600xL1200xH730 mm – Chân bàn bằng nhựa đúc định hình. Hồi làm bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. Yếm, đợt bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. Giằng bàn ống thép □30×30 sơn tĩnh điện. Mặt bàn nhựa composite có thiết bị điện gồm đồng hồ vôn kế, ampe kế, ổ […]
 • KT:W600xL1200xH750 mm – Khung bàn ống thép □40×40, giằng bàn bằng ống thép □20×40 sơn tĩnh điện. Hồi làm bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 15mm. Yếm, đợt bàn bằng gỗ công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. Mặt bàn nhựa composite có thiết bị điện gồm đồng hồ vôn kế, ampe kế, ổ cắm […]
 • KT:W580xL680xH750 mm – Khung bàn làm bằng ống □30×30, □20×20 – Mặt bàn gỗ Melamine 18mm, khoét lỗ luồn dây điện – Bàn có kệ để CPU và khay bàn phím gỗ Melamine 18mm. – Khung bàn được lắp ráp bằng bulong.
 • KT:W600xL1200xH750 mm – Khung bàn làm bằng ống □25×25,□20×40, □20×20 – Hồi và yếm bàn thưng tôn lưới – Mặt bàn gỗ Melamine 18mm, khay bàn phím gỗ Melamine 18mm, liên kết với khung bằng vít gỗ – Khung bàn được lắp ráp bằng bulong.
 • KT:W600xL600xH750 mm – Khung bàn ống thép □40×40, giằng bàn bằng ống thép □20×40 sơn tĩnh điện. – Gỗ quây bằng ván công nghiệp phủ Melamin dày 18mm. – Mặt bàn nhựa composite có 1 chậu rửa và 1 vòi rửa.
0962 006 935
0962006935